Υπολογισμός δόσης
1200
1200
1200 S
1200 S
1200 S Stripe
1200 S Stripe
1200 R
1200 R
821 Dark
821 Dark
821 Stripe
821 Stripe