Υπολογισμός δόσης
Brutale 675
Brutale 675
Brutale 800
Brutale 800
Brutale 800RR
Brutale 800RR
Brutale 1090
Brutale 1090
Brutale 1090 RR ABS
Brutale 1090 RR ABS