Υπολογισμός δόσης
TXC 250R
TXC 250R
TXC 310R
TXC 310R