Υπολογισμός δόσης
XB12X Ulysses
XB12X Ulysses
1125 CR
1125 CR